Saturday, 4 December 2010

Tukang Kebun kepada Juruteknik Kebun
Menteri Pelancongan mengusulkan kepada Menteri Sumber Manusia untuk mewujudkan jawatan baru ini ataupun menaik taraf jawatan tukang kebun kepada juruteknik kebun. Bagi saya ini satu langkah proaktif yang bernas dan bagus dari menteri yang berkenaan. Pilotnya mungkin dicadangkan di Taman Botani @ Bunga di negeri Melaka. Sebelum ini mungkin pandangan kita kepada nama "tukang kebun" itu mungkin ia satu pekerjaan yang berada di peringkat rendah dan tidak penting. Bagi saya tukang kebun ini amat penting. Semua orang yang bekerja itu penting. Juruteknik kebun ini penting untuk memastikan kerja selenggaraan dan penjagaan aset hidup tumbuhan dan lanskap dijaga sebaiknya sepanjang masa. Dengan perubahan ini saya rasa kerjaya sebagai juruteknik kebun ini bolehlah diletakkan setara dengan jenis kerja dalam kumpulan juruteknik bidang-bidang lain. Melaka juga mungkin akan mewujudkan sebuah pusat latihan untuk tujuan ini. Bagi memberikan kemampuan dan kemahiran yang berada dalam standard tertentu, silibus dan skill berkaitan penanaman tanaman kebun yang perlu mesti dibekalkan kepada bakal pengamal kerjaya ini nanti. Walaupun "kebun" bukanlah suatu bidang ataupun "produk" yang glamor bagi sesetengah orang tetapi jika ada penghayatan dan pengiktirafan, akan ada sumbangannya yang bermakna dan tersendiri kepada segenap peringkat masyarakat.

Apabila kita berbangga melihat ladang yang luas, janganlah pada masa yang sama kita memandang sepi kepada kebun.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Komen Anda

Related Posts with Thumbnails